Teletalk Bornomala 30Tk Recharge Offer and Enjoy Free 30MB Data 30Min Talktime 30SMS 3days Validity

Teletalk Bornomala 30tk Recharge Offer and Enjoy Free Data Talktime SMS

30MB Data
30Min Talktime Teletalk to teletalk
30SMS
With  3days Validity

Teletalk Bornomala Prepaid Package

Teletalk-Bornomala-Recharge-30tk-to-get-30Mb-30Min-Talktime-30SMS-3days-Validity


SHARE THIS

Author:

Previous Post
Next Post